تنوع لیزر و میزان توان آنها، یکی از نکات برجسته ی لیزرهای بیسترونیک می باشند. تمامی لیزرهای این شرکت، با بالاترین کیفیت ممکن و بهینه ترین میزان مصرف انرژی می باشند. در جدول ذیل به وضوح این تنوع مشاهده می گردد:

wdt_ID نوع ماشین Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 ByLaser 4400 (CO2) ByLaser 6000 (CO2)
1 ByStar Fiber 3015 X X X X X
2 ByStar Fiber 4020 X X X X X
3 BySprint Fiber 3015 X X X X
4 BySprint Fiber 4020 X X X
5 BySprint Fiber 6520 X X X
6 BySprint Fiber 8020 X X X
7 BySprint Fiber 12020 X X X
8 BySmart Fiber 3015 X X X
9 BySprint Pro 3015 X X
10 BySprint Pro 4020 X X

جدول ذیل نیز حاوی اطلاعاتی در خصوص ضخامت ورق های قابل برش با منبع لیزرهای مختلف می باشد که تمام اعداد به میلی متر هستند.

wdt_ID جنس مواد Fiber 2000 Fiber 3000 Fiber 4000 Fiber 6000 Fiber 8000 Fiber 10000 ByLaser 4400 (CO2) ByLaser 6000 (CO2)
1 فولاد 12 20 20 25 25 25
2 فولاد ضدزنگ 6 12 15 30 30 30
3 آلمینیوم 8 12 15 30 30 30
4 یرنج 4 6 8 15 15 15
5 مس 3 6 8 12 12 12
6 فولاد O2 25 25
7 فولاد N2 8 12
8 فولاد ضد زنگ N2 Fine cut 12 15/25
9 فولاد ضد زنگ N2 Plasma Cutting 20 25
10 آلمینیوم N2 12 15