با طراحی ByCockpit، بیسترونیک نرم افزاری جهت تجزیه و تحلیل و نظارت بر فرآیند ورق کاری بوجود آورده است که با استفاده از آن کیفیت، زمان و هزینه های تولید شفاف و بهینه می شود. ByCockpit اطلاعات را بصورت بر خط همزمان با فرآیند تولید ورق فراهم می کند. برنامه جدید Bystronic نشانگر شاخص های کلیدی انتخاب شده مربوط به عملکرد دستگاه و بهره وری تولید است. در برنامه جدید بیسترونیک می توان پارامترهایی که بیانگر کارایی و بهینگی تولید است را انتخاب کرد و بصورت دیداری نمایش داد.

ByCockpit  در تمامی انواع کامپیوتر مانند لپ تاپ، گوشی هوشمند و یا تبلت نصب میشود. پس از نصب می توانید ماشین آلات بیسترونیک خود را ثبت کنید و از قابلیتهای این نرم افزار استفاده کنید.