ذخیره ساز برجی برای تولیدات سبک

  • میز شاتل بطور خودکار بارگیری و تخلیه می شود و بدینصورت کل سیستم به طرز چشمگیری بهینه تر می شود.
  • موادی که دائما استفاده می شوند در کنار ماشین ذخیره می شوند و به همین خاطر به سرعت در دسترس می باشند.
  • درصورت پیاده سازی، میز شاتل همچنان در دسترس می باشد.
  • به طرز خیلی خاصی منعطف و ساده می باشد. ذخیره ی مواد خام و خروج ورق های برش داده شده به راحتی با فورک لیفت تراک صورت می پذیرد.

مشخصات فنی

wdt_ID ByTower 3015
1 ابعاد ورق 3000 × 1500 mm
2 حداکثر ضخامت ورق (بارگیری) 0.8–25 mm
3 حداکثر ضخامت ورق (تخلیه بار) 0.8–25 mm
4 حداکثر وزن ورق 890 kg
5 تعداد کاست 11 / 8 / 6
6 ارتفاع سیستم 5.6 m / 4.5 m / 3.8 m