برش لیزر

برش لیزر یک فرآیند حرارتی بر روی ورق های فلزی است. اشعه ی لیزر که توسط منبع لیزر یا رزوناتور تولید می شود، توسط یک فیبر یا آینه به سمت نوک لوله هدایت شده و توسط لینز خاصی متمرکز گردیده و با انرژی زیاد به سمت سطح ورق فلزی برخورد می کند. نتیجه ی این برخورد، ذوب شدن ورق فلزی از نقطه ی مورد نظر و ایجاد یک برش بسیار تمیز و دقیق می باشد.

بیسترونیک دو نوع دستگاه برش لیزر توید میکند: دستگاه برش فیبر لیزر و برش لیزر با گاز CO2

برش لیزر

برش لیزر یک فرآیند حرارتی بر روی ورق های فلزی است. اشعه ی لیزر که توسط منبع لیزر یا رزوناتور تولید می شود، توسط یک فیبر یا آینه به سمت نوک لوله هدایت شده و توسط لینز خاصی متمرکز گردیده و با انرژی زیاد به سمت سطح ورق فلزی برخورد می کند. نتیجه ی این برخورد، ذوب شدن ورق فلزی از نقطه ی مورد نظر و ایجاد یک برش بسیار تمیز و دقیق می باشد.

بیسترونیک دو نوع دستگاه برش لیزر توید میکند: دستگاه برش فیبر لیزر و برش لیزر با گاز CO2

لیزر فیبر

لیزر فیبر جزء آخرین دستاوردها در صنعت برش لیزر می باشد. اشعه ی لیزر با یک فیبر اکتیو ایجاد می شود و توسط یک فیبر دیگر به نوک قسمت برش دستگاه هدایت می شود. دستگاه های لیزر فیبر بسیار کوچکتر از لیزر CO2 می باشند و نسبت به آنها، توان دوبرابری با همان میزان جریان ورودی را تولید می کنند. یک سیستم برش فیبر عمدتا مناسب برش ورق های فلزی نازک تا ضخامت متوسط می باشند. همچنین این دستگاه ها قابلیت برش فلزهای غیر آهنی (non-ferrous metals) مانند مس و برنج را نیز دارند.

BySmart Fiber
BySprint Fiber
ByStar Fiber

لیزر CO2

لیزر CO2 بوسیله ی ترکیبی خاص از گازها ایجاد می شود. ولتاژ بالای مورد نیاز برای رزوناتور به کمک ماژول های نیمه هادی خاصی تامین می شود. بیسترونیک به دلیل اشغال فضای کمتر، کارایی بهتر و قابلیت بیشتر نسب به مدل های سنتی، از این ماژولها در دستگاه های خود استفاده میکند. تکنولوژی CO2 برای انواع و اقسام ورق های فلزی و حتی ورق های ضخیم مناسب می باشد.

ByStar L
BySprint Pro

لیزر CO2

لیزر CO2 بوسیله ی ترکیبی خاص از گازها ایجاد می شود. ولتاژ بالای مورد نیاز برای رزوناتور به کمک ماژول های نیمه هادی خاصی تامین می شود. بیسترونیک به دلیل اشغال فضای کمتر، کارایی بهتر و قابلیت بیشتر نسب به مدل های سنتی، از این ماژولها در دستگاه های خود استفاده میکند. تکنولوژی CO2 برای انواع و اقسام ورق های فلزی و حتی ورق های ضخیم مناسب می باشد.

ByStar L
BySprint Pro

منبع لیزر

یکی از تولیدات ویژه و با کیفیت بیسترونیک، منبع لیزر این شرکت است. تمام لیزرها بالاترین کیفیت و بهینه ترین مصرف انرژی را دارند. این مجموعه شامل هر دو لیزر فیبر و لیزر CO2 می باشد.

Bystronic laser sources