خم کاری

خم کاری یک فرآیندی است که در آن ورق فلزی فرم دهی می شود و به محصول نهایی تبدیل می گردد. خم کاری توسط یک ابزار V شکل انجام می پذیرد. در این روش دستگاه با بازویی به نام پانچ، ورق فلزی را به داخل ابزار V شکل فشار داده و نتیجه ی این عمل، تغییر شکل و خمیدگی ورق می باشد. از ماشین آلات معروف بیسترونیک در اینخصوص می توان به موارد ذییل اشاره کرد:

Xcite
Xpert 40 & 80
Xact smart
Xpert

خم کاری

خم کاری یک فرآیندی است که در آن ورق فلزی فرم دهی می شود و به محصول نهایی تبدیل می گردد. خم کاری توسط یک ابزار V شکل انجام می پذیرد. در این روش دستگاه با بازویی به نام پانچ، ورق فلزی را به داخل ابزار V شکل فشار داده و نتیجه ی این عمل، تغییر شکل و خمیدگی ورق می باشد. از ماشین آلات معروف بیسترونیک در اینخصوص می توان به موارد ذییل اشاره کرد:

Xcite
Xpert 40 & 80
Xact smart
Xpert

ابزار خم

بهترین خم کاری با بهترین ابزارها امکان پذیر است. ابزارهای خم بیسترونیک، تماما با کیفیت بالا می باشند و این ابزارها باعث می شوند تا شما از حداکثر ظرفیت و دقت دستگاه استفاده کنید. نتیجه ی کار، یک خم بدون نقص و با کیفیت بسیار بالا می باشد.

ابزارهای خم

تاجزنی دینامیک

بیسترونیک در تاج زنی دینامیک سابقه ی طولانی ای دارد. سیستمی که در محصولات Xpert این شرکت طراحی شده است می تواند میزان انحنا را در حین مراحل تاج زنی تنظیم کند. شاهکار تاج زنی داینامیک در این ماشین ها، تغییر خم بصورت آنی توسط داده هایی است که بوسیله ی بهترین سنسورها به دستگاه می رسد. به همین علت، دقت این خم کاری در این روش بسیار بالا است و کیفیت آن در طول ورق، در خم های پیاپی، حتی برای ورق های تا طول سه متر حفظ می گردد.

تاجزنی دینامیک

بیسترونیک در تاج زنی دینامیک سابقه ی طولانی ای دارد. سیستمی که در محصولات Xpert این شرکت طراحی شده است می تواند میزان انحنا را در حین مراحل تاج زنی تنظیم کند. شاهکار تاج زنی داینامیک در این ماشین ها، تغییر خم بصورت آنی توسط داده هایی است که بوسیله ی بهترین سنسورها به دستگاه می رسد. به همین علت، دقت این خم کاری در این روش بسیار بالا است و کیفیت آن در طول ورق، در خم های پیاپی، حتی برای ورق های تا طول سه متر حفظ می گردد.

دقت

دقت مهمترین معیار برای انتخاب ماشین خم می باشد. تغییرات کوچک در زاویه ی خم امری اجتناب ناپذیر است. این تغییر می تواند بخاطر محاسبات اشتباه و در سرتاسر ورق باشد یا در یک قسمت جزئی از ورق. Air Bending بیسترونیک، دارای یک سیستم تصحیح خطا می باشد که کوچکترین خطاها را نیز تصحیح می کند.