از ابزارهای هوشمند برای بارگیری و تخلیه بار سیستم های برش لیزر

  • انجام سریعتر فرآیند برش به دلیل آنکه بارگیری و تخلیه بار بصورت اتوماتیک صورت می پذیرد.
  • بهره بری بسیار بیشتر در ازای کمی سرمایه گذاری بیشتر.
  • ByTrans Extended به جای یک کاست دارای دو کاست است که همین امر باعث افزایش میزان اتوماسین سیستم می شود.
  • استفاده از این ماشین محدود به جابجایی یا انتقال قطعات کوچک نیست، حتی می توان از آن برای جابجایی قطعات بزرگ و جداسازهای پلاستیکی محافظ نیز استفاده کرد (ByTrans Extende).
  • ByTrans Extended در ابعاد 3×1.5 متر و 4×2 نیز موجود می باشد.

مشخصات فنی

wdt_ID ByTrans 3015 3015 Extended 4020 Extended
1 ابعاد ورق 3000 × 1500 mm 3000 × 1500 mm 4000 × 2000 mm
2 ضخامت ورق فلزی (بارگیری) 0.8–25 mm 0.8–25 mm 0.8–20 mm
3 ضخامت ورق فلزی (تخلیه بار) 0.8–25 mm 0.8–25 mm 0.8–25 mm
4 حداکثر وزن ورق 890 kg 890 kg 1300 kg
5 تعداد کاست ها 1 2 2
6 تخلیه قطعات بزرگ x x
7 جایگذاری محافظهای جداساز x x