STOM-BLECH & CUTTING

11 سال فعالیت موفق

نمایشگاه STOM-BLECH&CUTTING توسط گروه صنعتی Targi Kielce برگزار می گردد. این گروه توانسته است با 11 سال برگزاری پیاپی این نمایشگاه، به موفقیت های زیادی دست یابد. به رسم هر سال، امسال نیز این نمایشگاه از 10 تا 12 آپریل 2018 برگزار می گردد.

هر ساله در این نمایشگاه مجموعه ای از شرکت های بزرگ حضور پیدا می کنند تا آخرین تولیدات و محصولات خود را به نمایش بگذارند. بیشتر نوآوری ها در خصوص سیستمهای حمل و نقل مواد، برش ورق های فلزی، خم و فرم دهی ورق، متدهای پروسه نمودن لوله و پروفیل، تکنولوژیهای ترمیم سطح ورق، نرم افزارهای CAD/CAM و پروسه هایی که توسط کامپیوترها پیاده می شوند است.

تاریخ

سه آوریل 2018 - پنج آوریل 2018

زمان

12:00 - 11:00
دسته
کد QR